اخبار و اطلاعیه ها - آرشیو

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.
کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ برگزار گردید.

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه و به دبیری علمی جناب آقای دکتر علی دادگری، با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، مدیران، گروههای هدف آموزش مداوم جامعه پزشکی و دانشجویان رشته های مربوطه با همکاری معاونت آموزشی، پژوهشی و آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه روز دوشنبه ۱۷دی ماه در سالن اجتماعات پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب