• ۱۶:۴۹ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه بازآموزی آشنایی گروه پزشکی با فرمهای ADR (ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروئی) و. تلفیق داروئی

برگزاری کارگاه بازآموزی آشنایی گروه پزشکی با فرمهای ADR (ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروئی) و. تلفیق داروئی

کارگاه آموزشی ADR و بررسی عوارض جانبی دارویی و تلفیق دارویی جهت کادر پزشکی بیمارستان های تحت پوشش و کارشناسان معاونت بهداشتی در تاریخ ۳۰ آبانماه در محل سالن سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.
برگزاری کارگاه بازآموزی پیشگیری و درمان مسمومیت های دارویی جهت گروه پزشکی

برگزاری کارگاه بازآموزی پیشگیری و درمان مسمومیت های دارویی جهت گروه پزشکی

در راستای اجرای برنامه های آموزشی معاونت های غذا و دارو، معاونت غذا و دارو شاهرود، اقدام به برگزاری گارگاه بازآموزی با عنوان پیشگیری و درمان مسمومیت های دارویی جهت کادر پزشکی بیمارستان های تحت پوشش نموده است.
برگزاری کارگاه بازآموزی تجویز و مصرف منطقی داروهای تزریقی جهت گروه پزشکی

برگزاری کارگاه بازآموزی تجویز و مصرف منطقی داروهای تزریقی جهت گروه پزشکی

در راستای اجرای برنامه های آموزشی معاونت غذا و دارو، معاونت غذا و دارو شاهرود اقدام به برگزاری کارگاه بازآموزی با عنوان عوارض تجویز و مصرف غیرمنطقی داروهای تزریقی جهت کادر پزشکی بیمارستان های تحت پوشش نموده است.
برگزاری کارگاه آموزشی مصرف منطقی داروهای آنتی بیوتیک جهت پرسنل ادارات

برگزاری کارگاه آموزشی مصرف منطقی داروهای آنتی بیوتیک جهت پرسنل ادارات

کارگاه آموزشی مصرف منطقی داروهای آنتی بیوتیک با مشارکت واحد آموزش اداره صنعت و معدن و تجارت برگزار گردید.