معاون غذا و دارو

معاون غذا و دارو

خانم دکتر سولماز میرزامحمدی، دکترای تخصصی فارماکولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پست الکترونیکی:  mirzamohammadi@shmu.ac.ir

تلفن دفتر معاونت : 32393819