اخبار و اطلاعیه ها

تجهیز سالن ورزشی خوابگاه شقایق

با مساعدت دکتر چمن ریاست دانشگاه و پیگیری دکتر آقایان معاون دانشجویی و فرهنگی تجهیزات ورزشی خوابگاه دخترانه شقایق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خریداری شد.

ادامه مطلب
در ماه مهمانی خدا؛

دانشگاهیان شاهرود دل های خود را به نگاه منتظر نیازمندان گره زدند

جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با همکاری کانون خیریه هیوا و امور فرهنگی این دانشگاه، به تهیه بسته های مواد غذایی برای نیازمندان اقدام کردند.

ادامه مطلب

خبر ورزشی دانشجویی

برگزاری مسابقات والیبال، داژبال و دارت پسران از مهمترین رویدادهای ورزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یک هفته گذشته بود.

ادامه مطلب