صفحه اختصاصی توجیهی بدو خدمت

تعداد بازدید:۴۰۳۰

اطلاعیه‌ها

تاریخ های مهم دوره توجیهی بدو خدمت  زمستان ۱۴۰۲ لینک دانلود۱    لینک دانلود۲
اطلاعیه  اول دوره توجیهی بدو خدمت زمستان ۱۴۰۲ لینک دانلود
اطلاعیه  دوم دوره توجیهی بدو خدمت زمستان ۱۴۰۲ لینک دانلود
اطلاعیه  سوم دوره توجیهی بدو خدمت زمستان ۱۴۰۲ لینک دانلود

اطلاعیه آخرین مهلت شرکت در آزمون دوره توجیهی بدو خدمت - فصل زمستان ۱۴۰۲

لینک دانلود

ایجاد تسهیلات دوره توجیهی بدو خدمت - فصل زمستان ۱۴۰۲

لینک دانلود

اطلاعیه محدودیت شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت - فصل زمستان ۱۴۰۲

لینک دانلود

اطلاعیه آخرین مهلت شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت - فصل زمستان ۱۴۰۲

لینک دانلود
فیلم آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ لینک دانلود
اطلاعیه شماره ۲ - آزمون توجیهی بدو خدمت پاییز ۱۴۰۲ لینک فایل۱    لینک فایل ۲
اطلاعیه شماره ۱ - آزمون توجیهی بدو خدمت پاییز ۱۴۰۲ لینک فایل۱    لینک فایل ۲
نحوه برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت - پاییز ۱۴۰۲ لینک فایل
 اطلاعیه آزمون غیرحضوری جامع توجیهی بدو خدمت  لینک فایل
 اطلاعیه شماره ۷ آزمون جامع توجیهی بدو خدمت ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ لینک فایل
 اطلاعیه شماره ۶ آزمون جامع توجیهی بدو خدمت ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ لینک فایل
 اطلاعیه شماره ۴ آزمون جامع توجیهی بدو خدمت ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ لینک فایل
 اطلاعیه شماره ۳ (ویژه) آزمون جامع توجیهی بدو خدمت ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ لینک فایل ۱ - لینک فایل ۲
 اطلاعیه شماره 2 آزمون توجیهی بدو خدمت تابستان ۱۴۰۲ لینک فایل ۱- لینک فایل ۲
 اطلاعیه شماره 1 آزمون توجیهی بدو خدمت تابستان ۱۴۰۲ لینک فایل ۱- لینک فایل ۲
سوالات سومین دوره آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (غیرحضوری) لینک
سوالات دومین دوره آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (غیرحضوری) لینک
سوالات اولین دوره آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (غیرحضوری) لینک
تسهیلات ایجاد شده در دوره توجیهی بدو خدمت ۱۴۰۲ لینک
 اطلاعیه آزمون توجیهی بدو خدمت تابستان ۱۴۰۲ لینک
راهنمای مراحل پرداخت هزینه شرکت در آزمون جامع توجیهی بدو خدمت لینک

نحوه‌ی راهنمای ورود به آزمون جامع غیرحضوری توجیهی بدو خدمت 

لینک
اطلاع کلیه داوطلبان آزمون جامع غیرحضوری (10 اسفند) توجیهی بدو خدمت

لینک

نحوه‌ی دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه  آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (فصل زمستان ۴ و ۵ اسفند ۱۴۰۱)  لینک
اطلاعیه شماره سه: آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (فصل زمستان ۴ و ۵ اسفند ۱۴۰۱) لینک
اطلاعیه شماره دو: آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (فصل زمستان ۴ و ۵ اسفند ۱۴۰۱) لینک
اطلاعیه شماره یک: آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (فصل زمستان ۴ و ۵ اسفند ۱۴۰۱) لینک
دستورالعمل برگزاری آزمون الکترونیکی جامع توجیهی بدو خدمت   لینک
صورتجلسه چهارمین کارگروه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی لینک
اطلاعیه تکمیلی آزمون جامع توجیهی بدو خدمت فصل پاییز ۱۴۰۱ لینک
اطلاعیه شماره سه: آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (فصل پاییز ۲۶ آبان ۱۴۰۱) لینک
اطلاعیه شماره دو: آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (فصل پاییز ۲۶ آبان ۱۴۰۱) لینک
اطلاعیه شماره یک: آزمون جامع توجیهی بدو خدمت (فصل پاییز ۲۶ آبان ۱۴۰۱) لینک
نحوه ثبت نام آزمون جامع توجیهی بدو خدمت   (فصل تابستان ۳۱ تیر ۱۴۰۱) لینک

 اطلاعیه ویژه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت 1401/04/31

لینک

راهنمای عملی ورود به سامانه آزمون فرادید
(جهت اطلاع‌رسانی به داوطلبان)

لینک

 

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۴۰۲