آموزش کارکنان و مدیران

تعداد بازدید:۷۰۱۹

 

کارشناس مسئول آموزش کارکنان و مدیران

بتول ممتحنی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۶

شماره داخلی: ۱۹۹


 

کارشناس آموزش کارکنان و مدیران

مهدی حیدری

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۶

شماره داخلی: ۱۹۹


 

کتابخانه دیجینال لینک
صفحه اختصاصی توجیهی بدو خدمت لینک

بخشنامه‌های مربوط به آموزش کارکنان

آدرس و دریافت فایل
سامانه‌های مرتبط با آموزش کارکنان لینک
آنچه باید در مورد آموزش مداوم بدانیم لینک
مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمند سازی ویژه مدیران و کارکنان دانلود

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۲