اخبار

کارگاه اهمیت زایمان طبیعی و آشنایی با راهکارهای پیشگیری از عوارض آن مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.
کارگاه اهمیت زایمان طبیعی و آشنایی با راهکارهای پیشگیری از عوارض آن مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.

کارگاه اهمیت زایمان طبیعی و آشنایی با راهکارهای پیشگیری از عوارض آن مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرحناز جان محمدی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرحناز جان محمدی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرحناز جان محمدی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرحناز جان محمدی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرحناز جان محمدی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرحناز جان محمدی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.
وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.

وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار آشنایی با علل و درمان فشارخون مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار آشنایی با علل و درمان فشارخون مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار آشنایی با علل و درمان فشارخون مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس مدیریت و درمان بیماران با سکته حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.
کنفرانس مدیریت و درمان بیماران با سکته حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.

کنفرانس مدیریت و درمان بیماران با سکته حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس علمی داروهای ترالی اورژانس و محاسبات دارویی مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی عباسی دکترای پرستاری برگزار شد.
کنفرانس علمی داروهای ترالی اورژانس و محاسبات دارویی مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی عباسی دکترای پرستاری برگزار شد.

کنفرانس علمی داروهای ترالی اورژانس و محاسبات دارویی مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی عباسی دکترای پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکترای پرستاری برگزار شد.
برگزاری کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکترای پرستاری برگزار شد.

برگزاری کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکترای پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی عباسی دکتری پرستاری برگزار شد.
کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی عباسی دکتری پرستاری برگزار شد.

کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته بزرگسالان مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی عباسی دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب