اطلاع رسانی آخرین تصمیمات و مقررات آموزش مداوم

قابل توجه مشمولین محترم:

بخشنامه تا نیمه اول 1399 در صفحه نخست پروفایل شخصی آموزش مداوم موجود می باشد.از آن به بعد از این قسمت قابل رویت و دانلود می باشد.

 

مصوبات سیزدهمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی ایران

بخشنامه

504/226/د 1400/10/01

 

اجرای برنامه های حضوری در گروههای کوچکتر با ظرفیت 50 نفر --سراسر دانشگاهها -کلیه مراکز

 

بخشنامه

504/183/د 1400/08/25

 

در خصوص برنامه هایی با محوریت مدیریت سلامت--سراسر دانشگاهها -دانشکده ها

 

بخشنامه 504/185/د 1400/08/25

بخشنامه درخصوص برگزاری وبینارهای علمی مدیریت خون بیمار و هموویژلانس دانشگاه ها و دانشکده ها-سازمان ها

بخشنامه

504/179/د 1400/08/23

 

بخشنامه سلامت نوزادان

 

بخشنامه 504/161/د 1400/08/16

 

بخشنامه عدم ارائه و نشر پاسخ سوالات پایانی وبینارهای آموزش مداوم --سراسر دانشگاهها -کلیه مراکز

 

بخشنامه 504/162/د 1400/08/16

 

شیوه نامه ارائه پوستر در همایش های مجازی

 

بخشنامه 504/82/د 1400/06/23

 

افزایش موقت ظرفیت وبینارهای آموزش مداوم

 

بخشنامه 504/64/د 1400/05/20

 

امتیاز مشمولین با چند مدرک تحصیلی

 

بخشنامه 504/64/د 1400/05/20

 

آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم

 

بخشنامه 504/64/د 1400/05/20

 

دستورالعمل آزمون پایانی برنامه های حضوری آموزش مداوم 

 

بخشنامه 504/64/د 1400/05/20

 

دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

بخشنامه 504/64/د 1400/05/20

 

دستورالعمل نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم محدود دانشگاهی

 

بخشنامه 504/64/د 1400/05/20

 

شیوه نامه همکاری مراکز مجری با بخش غیردولتی در تهیه محتوی و ارائه برنامه ها ی آموزش مداوم غیرحضوری

 

بخشنامه 504/64/د 1400/05/20

 

دستورالعمل اجرای همایش مجازی آموزش مداوم

 

بخشنامه 504/26/د 1400/03/04

 

پیرو بخشنامه مهلت کرونا- دانشگاهها ی سراسر کشور

 

بخشنامه 504/245/د 1399/12/20

 

پشتیبانی از برنامه های مجازی در زمان ساعت اجرای آن--سراسر دانشگاهها- کلیه مراکز

 

بخشنامه 504/236/د 1399/12/09

 

بخشنامه دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز کنفرانس و سمپوزیوم مجازی بازنگری شده در یازدهمین کمیسیون آموزش مداوم کلیه مراکز

 

بخشنامه 504/230/د 1399/12/03

 

بخشنامه دستورالعمل نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم محدود دانشگاهی

 

بخشنامه 504/231/د 1399/12/03

 

درخصوص برنامه های آموزش مداوم غیر حضوری --سراسر دانشگاهها -کلیه مراکز                                              

                                            

بخشنامه 504/187/د 1399/09/10

 

حق ثبت نام برنامه ها --کلیه دانشگاهها - مراکز مجری

 

بخشنامه 504/179/د 1399/09/04