مطالب مرتبط با کلید واژه

اولویت های پژوهشی


اولویت های پژوهشی

الف) مطالعات بالینی: بررسی جنبه‌های بالینی (تشخیص- پیشگیری از بیماری- پیشگیری از عوارض- درمان- توان‌بخشی- پیش‌آگهی) در سرطان‌های مختلف، موارد زیر در اولویت هستند. ۱) سرطان پستان ۲) سرطان معده ۳) سرطان کولون ۴) سرطان مری ۵) سرطان تیرویید ۶) سرطان‌های دستگاه تناسلی زنان ۷) سرطان‌های دستگاه ادراری ...