مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری


معرفی

مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری

ماموریت ، استراتژی و چشم انداز

  ضرورت : موضوع سلامت جنسی به طور ویژه در بسیاری از نهادهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و در اسناد متعدد، اهمیت دستیابی به سلامت جنسی و نقش مثبت سلامت جنسی در سلامت فردی و اجتماعی تأکید شده است. بر ...

اعضای شورای عالی پژوهشی

اعضای شورای عالی پژوهشی  دکتر ناصر مقربیان دکتر سکینه کلاهدوزان دکتر حسین خواستار دکتر مجید صالحی دکتر شاهرخ آقایان دکتر شهربانو صالحین دکتر اصغر شایان نیا دکتر علی طالبی آقای مصطفی عنایت راد  

اعضای هیات موسس

اعضای هیات موسس 1-دکتر رضا چمن (متخصص اپیدمیولوژی) 2- دکتر ناصر مقربیان (متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی) 3-دکتر سکینه کلاهدوزان (متخصص زنان و زایمان) 4-دکترحسین خواستار (دکتری فیزیولوژی پزشکی) 5- دکتر مجید صالحی ( دکتری مهندسی بافت)