اخبار

بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از پایگاههای  اورژانس جاده ای  احمدآباد و بیارجمند ۲۱ دی ماه ۹۷

بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از پایگاههای اورژانس جاده ای احمدآباد و بیارجمند ۲۱ دی ماه ۹۷ گالری

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان: دکتر شیبانی معاون درمان دانشگاه در تاریخ ۲۱دی ماه به همراه آقای سلمانپور مسئول منطقه اورژانس و مسئول روابط عمومی معاونت درمان بطور سرزده از پایگاههای اورژانس جاده ای احمد آباد و بیارجمند بازدید کردند .در این بازدید ساختمان پایگاهها، دفاترگزارش، دارو ها ، تجهیزات و آمبولانس های مراکز ونیز دانش فنی تکنسین ها مورد بررسی قرارگرفت.

ادامه مطلب