• ۰۲:۴۳ - یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
برگزاری جلسه با دانشجویان استعداد درخشان

برگزاری جلسه با دانشجویان استعداد درخشان

جلسه دانشجویان استعداد درخشان در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۳۱ با حضور اعضای کمیته استعداد درخشان و اساتید مشاور دانشجویان فوق در سالن سلامت دانشگاه برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته استعداد درخشان

برگزاری جلسه کمیته استعداد درخشان

جلسه کمیته استعداد درخشان مرکز مطالعات در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ با حضور مدیر مرکز مطالعات، مدیران دفاتر توسعه و اساتید مشاور دانشجویان استعداد درخشان در خصوص چگونگی استعداد یابی و هدایت استعدادهای درخشان تشکیل گردید.