• ۱۶:۲۰ - یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
 • تدوین نقشه راه توسعه سلامت حوزه معاونت آموزشی

  تدوین نقشه راه توسعه سلامت حوزه معاونت آموزشی

  -جناب آقای دکتر حمید واحدی معاون محترم آموزشی دانشگاه؛ ماموریت تدوین نقشه راه پنج ساله توسعه سلامت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه متناسب با شرایط اقلیمی، جغرافیایی، پوشش جمعیتی و ...؛ را به مدیران حوزه ستاد معاونت آموزشی، روساء و معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیر و مسوولین بسته های برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ابلاغ نمودند. در همین رابطه اولین جلسه این کارگروه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ با حضور فعالانه کلیه اعضای کارگروه در محل جلسات دانشکده پزشکی برگزار گردید.
 • جلسه بررسی مشکلات آموزش بالینی دانشجویان پزشکی

  جلسه بررسی مشکلات آموزش بالینی دانشجویان پزشکی

  جلسه بررسی مشکلات آموزش بالینی دانشجویان پزشکی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و معاونین و مدیران گروه های آموزشی بالینی و معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
 • کارگاه طراحی منظم آموزشی (طرح درس)
 • برگزاری جلسه مدیران EDO با اعضای کمیته دانشجویی

  برگزاری جلسه مدیران EDO با اعضای کمیته دانشجویی

  جلسه کمیته دانشجویی با مدیران دفاتر توسعه در خصوص نحوه عضوگیری دانشجویی دانشکده ها در مراکز EDO در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۳ برگزار گردید.
 • برگزاری جلسه توجیهی لاگ بوک الکترونیکی جهت مدیران گروههای آموزشی

  برگزاری جلسه توجیهی لاگ بوک الکترونیکی جهت مدیران گروههای آموزشی

  جلسه توجیهی لاگ بوک الکترونیکی جهت مدیران گروههای آموزشی دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری و مامایی در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۹ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.
 • بررسی مسائل کمی و کیفی آموزشی دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه

  بررسی مسائل کمی و کیفی آموزشی دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه

  جلسه بررسی مسائل کمی و کیفی آموزشی دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه، با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و رئیس و مسئولین آموزش دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ در محل جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
 • راه اندازی رشته جدید فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  راه اندازی رشته جدید فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  جناب آقای دکتر خاکساری مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام کردند که مجوز پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطلاعات سلامت اخذ گردیده است و از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تعداد ۱۹ نفر در این رشته پذیرش گردیده اند.
 • برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

  برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

  جلسه کمیته برنامه ریزی درسی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ در خصوص بررسی آرایش دروس و نیمرخ رشته فناوری اطلاعات سلامت برگزار شد.