• ۰۰:۲۸ - جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷
سفر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان شاهرود و افتتاح چندین طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

سفر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان شاهرود و افتتاح چندین طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آقای دکتر سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶ جهت افتتاح چندین طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، به این شهرستان سفر کردند.