• ۱۱:۳۷ - چهارشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸
افتخارآفرینی ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

افتخارآفرینی ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ۶نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در منطقه آمایشی قطب یک کشور با راه یابی به مرحله گروهی و کشوری افتخارآفریدند
برگزاری جلسه با دانشجویان استعداد درخشان

برگزاری جلسه با دانشجویان استعداد درخشان

جلسه دانشجویان استعداد درخشان در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۳۱ با حضور اعضای کمیته استعداد درخشان و اساتید مشاور دانشجویان فوق در سالن سلامت دانشگاه برگزار گردید.