• ۱۵:۰۸ - یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری جلسه پژوهش در آموزش

برگزاری جلسه پژوهش در آموزش

جلسه کمیته پژوهش در آموزش در روز دوشنبه مورخ ۱۴ مرداد ماه جهت بررسی یک طرح پژوهش در آموزش با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.
برگزاری سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

برگزاری سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی درروز سه شنبه مورخ ۲۵ تیر ماه به صورت مجازی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت برگزار گردید.