• ۲۲:۳۵ - یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی: شروع کلاسها و واحد های کارآموزی و کارورزی از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷ می باشد. در مورد حضور منظم در کلاسها دقت نظر داشته باشید.

قابل توجه دانشجویان گرامی: شروع کلاسها و واحد های کارآموزی و کارورزی از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷ می باشد. در مورد حضور منظم در کلاسها دقت نظر داشته باشید.
برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی دفتر توسعه مطالعات دانشکده پیراپزشکی

برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی دفتر توسعه مطالعات دانشکده پیراپزشکی

اولین جلسه کمیته دانشجویی دفتر توسعه مطالعات دانشکده پیراپزشکی با پیام ریاست دانشکده جناب آقای دکتر آتشی در محل این دفتر برگزار شد. طی این جلسه که دو تن از نمایندگان دانشجویان حضور داشتند پیرامون شرح وظایف، اهداف و چشم انداز فعالیت این کمیته بحث و اظهار نظر شد. همچنین درباره اهمیت و جدیت دانشجویان در تکمیل صحیح فرم های ارزشیابی اساتید بحث و تبادل نظر گردید.