• ۱۶:۵۰ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

برنامه امتحانات گروه معارف ۲۶ آبان

جدیدترین برنامه امتحانات گروه معارف به استحضار دانشجویان عزیز میرسد.