پنجمین فراخوان آموزشی طرح های نوآورانه

۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۲ کد : ۱۰۰۶۹ خبر
تعداد بازدید:۱۷۵
پنجمین فراخوان آموزشی طرح های نوآورانه

به اطلاع می رساند، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به منظور حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی، پنجمین فراخوان طرح های نوآورانه خود را با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اول آذرماه لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می نماید. در همین راستا مجریان گرامی میتوانند، در بازه زمانی مقرر شده طرح های خود را که به تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، در کمیته طرح های نوآورانه سامانه پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به آدرس /http://rms.nasrme.ac.ir بارگذاری نمایند.


نظر شما :