پرسش های متداول

تعداد بازدید:۳۲۸

۱-جستجو و بازیابی منابع کتابخانه و سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود چگونه است؟

    وارد شدن به صفحه کتابخانه دیجیتال (http://77.81.76.42/faces/home.jspx)

 

۲ - برای عضویت در کتابخانه چه مدارکی مورد نیاز است؟

    تکمیل و ارسال نمودن درخواست ثبت نام و عضویت از کتابخانه دیجیتال (http://77.81.76.42/faces/home.jspx) 

  مراجعه به کتابخانه جهت تائید و  فعال شدن عضویت، در هنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی (جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی (ویژه کارکنان و کادر آموزشی) الزامی است. 
 

۳-کتاب امانت گرفته شده چگونه تمدید می گردد؟

 ·   مراجعه حضوری به میز امانت کتابخانه
 ·   تماس تلفنی با کتابخانه و دادن شماره دانشجویی و عنوان کتاب به مسئول واحد امانت کتابخانه، در صورت عدم تاخیر و یا عدم رزرو کتاب، کتاب مورد نظر تمدید می گردد.

۴-تسویه حساب با کتابخانه چگونه صورت می گیرد?

    مراجعه حضوری به کتابخانه

تبصره: کلیه دانشجویان موظف هستند قبل از انجام تسویه حساب نهایی با مراجعه به میز امانت و کسب اطلاع از اینکه در کتابخانه مبدا و دیگر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کتابی در امانت نداشته باشند یا جریمه ای در حسابشان نباشد، تسویه حساب دریافت نمایند.