تماس با ما

تعداد بازدید:۶۹۵
  • نشانی:

    شاهرود - میدان بسیج - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود - کتابخانه دانشکده بهداشت

  • پست الکترونیکی: diglib@shmu.ac.ir

  • تلفن: ۳۲۳۷۴۲۳۵-۰۲۳

  • دورنگار: ۳۲۳۳۵۵۸۸-۰۲۳