برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی دفتر توسعه مطالعات دانشکده پیراپزشکی

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی دفتر توسعه مطالعات دانشکده پیراپزشکی

۰۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۷:۲۶ کد : ۲۷۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۴
جلسه کمیته برنامه ریزی دفتر توسعه مطالعات دانشکده پیراپزشکی جهت بررسی و تغییر در آرایش دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی برگزار شد.

نظر شما :