اخبار

بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان امام حسین (ع)

بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان امام حسین (ع) گالری

دکتر شیبانی معاونت درمان دانشگاه به اتفاق معاونین درمان و توسعه بیمارستان و کارشناسان ستادی معاونت درمان و برخی مدیران بیمارستان سرزده و شبانه از برخی بخش های بیمارستان بازدید نمودند.

ادامه مطلب
هفته بسیج ملی کنترل فشار خون

هفته بسیج ملی کنترل فشار خون

فشارخون بالا یکی ازمهمترین علل شایع، قابل پیشگیری وقابل درمان جهت ایجاد وتسریع روند تصلب شرایین است.بعلاوه ازمهمترین علل زمینه ساز نارسایی قلبی وبیماریهای مهلکی چون دایسکشن آئورت می باشد.

ادامه مطلب