آرشیو اخبار

نشست فصلی ریاست و معاون درمان دانشگاه با پزشکان متخصص

نشست فصلی ریاست و معاون درمان دانشگاه با پزشکان متخصص گالری

نشست فصلی ریاست و معاونین دانشگاه و روسای بیمارستانهای امام حسین (ع) و بهار با پزشکان متخصص ساعت ۸.۳۰ صبح مورخ ۲۳/۵/۹۷ در سالن رازی بیمارستان امام حسین(ع) برگزار گردید .در این جلسه جناب آقای رجبی دادستان محترم شهرستان و دکتر صالحی مقدم رئیس محترم سازمان نظام پزشکی نیزحضور داشتند .

ادامه مطلب
نشست ریاست و معاون درمان دانشگاه با  پرستاران و پیراپزشکان دانشگاه

نشست ریاست و معاون درمان دانشگاه با پرستاران و پیراپزشکان دانشگاه گالری

نشست ریاست و معاون درمان دانشگاه و روسای بیمارستان های امام حسین (ع) و بهار با پرستاران و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه با حضور دادستان محترم ورئیس محترم سازمان نظام پزشکی ساعت ۱۲مورخه ۲۳/۵/۹۸ در سالن رازی بیمارستان امام حسین (ع) برگزار گردید.

ادامه مطلب