آرشیو اخبار

اهدای عضو اهدای زندگیست

اهدای عضو اهدای زندگیست

در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود صورت گرفت اهدا اعضاء بدن پنج بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده های محترمشان، به بیماران نیازمند عضو

ادامه مطلب