اخبار

نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی

نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با همکاری معاونت بهداشتی و بیمارستان امام رضا (ع) میامی با هدف کاهش سزارین،جشنواره ،فرهنگ سازی زایمان طبیعی را با بر پایی غرفه های های نمایشگاهی در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۹۷ برگزار مینماید.

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

جذب پزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی در بیمارستان امام رضا (ع) میامی با مزایای مکفی

فارغ التحصیلان رشته پزشکی عمومی مشمول طرح نیروی انسانی هم اکنون میتوانند در سامانه طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان جهت خدمت در بیمارستان امام رضا (ع) میامی ثبت نام نمایند.

ادامه مطلب
کمیته تریاژ دانشگاهی در معاونت درمان تشکیل گردید
برگزاری کمیته تریاژ دانشگاهی در معاونت درمان

کمیته تریاژ دانشگاهی در معاونت درمان تشکیل گردید

در مورخ ۹۷/۷/۴ کمیته تریاژ دانشگاهی تشکیل و مشکلات سامانه الکترونیکی تریاژ در اورژانس بیمارستانها و شاخصهای ۶ ماهه اول سال۹۷ اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
سمینارآموزشی دو روزه " پایش کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی"
سمینار آموزشی پایش کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی

سمینارآموزشی دو روزه " پایش کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی" گالری

سمینار آموزشی "پایش کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی " در چهارم و پنجم مهرماه ۹۷ در سالن همایش های بیمارستان بهار با هدف افزایش کیفی خدمات و ارتقاء سطح علمی جامعه آزمایشگاهی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با همکاری واحد آموزش مداوم دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
اولین سمینار تعالی بیمارستانی در تاریخ هشتم مهرماه۹۷ در سالن همایش بیمارستان بهار برگزار شد
اولین سمینار تعالی بیمارستانی

اولین سمینار تعالی بیمارستانی در تاریخ هشتم مهرماه۹۷ در سالن همایش بیمارستان بهار برگزار شد

اولین سمینار تعالی بیمارستانی در تاریخ هشتم مهرماه۹۷ در سالن همایش بیمارستان بهار توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرودبرگزار گردید.

ادامه مطلب
اولین سمینار تعالی بیمارستانی در تاریخ هشتم مهرماه۹۷ برگزار می شود
سمینار تعالی بیمارستانی

اولین سمینار تعالی بیمارستانی در تاریخ هشتم مهرماه۹۷ برگزار می شود

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود اولین سمینار تعالی بیمارستانی را در تاریخ هشتم مهرماه ۹۷ در سالن همایش های بیمارستان بهار برگزار می نماید.

ادامه مطلب