آرشیو اخبار

وبینار آشنایی با سامانه های نوپا برگزار گردید.

وبینار آشنایی با سامانه های نوپا برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی با حضور اعضای هیأت علمی و پژوهشگران سراسر کشور توسط معاونت تحقیقات و فناوری در تاریخ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ به مدت ۱۲۰ دقیقه و به صورت آنلاین، با تدریس جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه تحقیقات و اطلاعات پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب
وبینار آشنایی با سامانه های نوپا

وبینار آشنایی با سامانه های نوپا

معاونت تحقیقات و فناوری وبینار آشنایی با سامانه های نوپا را با حضور جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه تحقیقات و اطلاعات پزشکی در تاریخ شنبه ۲۰ دی ماه ۹۹ جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان و دانشجویان برگزار می کند.

ادامه مطلب