اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

اداره علم سنجی دانشگاه، زیر نظر مدیریت اطلاع رسانی، علم سنجی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عهده دار وظایف زیر می باشد:

 • پایش و ارزیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه
 • به روزرسانی مستمر سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه
 • ارائه آخرین اطلاعات مربوط به نشریات علمی تخصصی در سطح کشور و نشریات بین المللی
 • ارزیابی پژوهشی دانش آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی
 • بررسی و ارزیابی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر پژوهشگران دانشگاه به منظور اختصاص پاداش بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه
 • پایش اعتبار مجلات داخلی و خارجی مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه
 • استخراج شاخص‌های علم‌سنجی (استنادات، H-index و ...) مورد درخواست پژوهشگران از نمایه‌نامه‌های معتبر ملی و بین‌المللی
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور تعیین اعتبار مقالات داوطلبان دکترای پژوهشی، فراخوان جذب هیات علمی و ...
 • تهیه گزارش از برونداد علمی دانشگاه و ارائه گزارشات علم‌سنجی دانشگاه
 • رصد و پایش مقالات علمی دانشگاه در پایگاه‌های معتبر
 • تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر از طریق وب سایت اداره
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت رابطین علم سنجی و پژوهشگران دانشگاه در خصوص شاخص‌های علم‌سنجی
 • ارائه راهنمایی‌های حضوری و تلفنی به مراجعین در خصوص امور مربوطه

کلید واژه ها: شرح وظایف