مجلات نامعتبر

تعداد بازدید:۴۸۴۷

همکاران ارجمند؛ پژوهشگران گرامی، دانشجویان محترم

با توجه به رشد بی سابقه مجلات غیر معتبر در کشورهای مختلف که گاها در پایگاه های معتبری چون PubMed نیز نمایه می شوند (مانند Global Journal of Health Science)  همچنین با عنایت به رسالت دانشگاه در توسعه علم و فناوری؛ مجدد یادآور می شود که تشویق چاپ مقالات، فقط به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر که دارای داوری می باشند تعلق می گیرد. همچنین مقالات چاپ شده در مجلات نامعتبر در ارتقاء پایه و مرتبه اعضای محترم هیات علمی و دفاع از پایان نامه دانشجویان و سایر امتیازات اثری نخواهد داشت.

 

 باید توجه داشت که همواره مجلات جدیدی به این لیست قابل اضافه شدن هستند. بنابراین چنانچه به اعتبار مجله مورد نظر خود شک دارید خواهشمند است با مدیریت اطلاع رسانی (جناب آقای دکتر غراوی) مشورت فرمایید.

انتشار مقالات متعدد (گاها تا ۸۰۰ مقاله) در یک شماره، فاصله کم ارسال مقاله تا پذیرش و چاپ (بعضا تا  ۱۰روز که نشان دهنده عدم انجام داوری است)، وجود مقالات متعدد از کشورهایی مانند ایران و چین در شماره های قبلی، دریافت وجه جهت چاپ مقاله، عدم رعایت فرمت مناسب و یکسان در چاپ مقالات قبلی؛ از نشانه های مهم بی اعتبار بودن یک مجله می باشد. توضیحات بیشتر در این خصوص در وب سایت معاونت و فایل پیوست آمده است

شناسایی مجلات نامعتبر

ناشرین نامعتبر

فهرست مجلات نامعتبر خارجی وزارت علوم (اسفند-۹۶)

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

فهرست مجلات علوم پزشکی نامعتبر و جعلی

سایر مجلات نامعتبر

 

کلید واژه ها: مجلات مجلات نامعتبر

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۹