مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه آموزشی


وبینار آشنایی با سامانه های نوپا برگزار گردید.

وبینار آشنایی با سامانه های نوپا برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی با حضور اعضای هیأت علمی و پژوهشگران سراسر کشور توسط معاونت تحقیقات و فناوری در تاریخ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ به مدت ۱۲۰ دقیقه و به صورت آنلاین، با تدریس جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه تحقیقات و اطلاعات پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب