حقیقی

فرم پاسخگویی به شکایات اشخاص حقیقی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*پر کردن این فیلد الزامی است
  1
 • نام پدر*
  2
 • کد ملی*با قالب استاندارد ده رقمی پر شود
  3
 • تحصیلات*
  4
 • شغل*
  5
 • آدرس*پر کردن این فیلد الزامی است
  6
 • تلفن همراه**********09
  7
 • تلفن ثابت*پر کردن این فیلد الزامی است
  8
 • کد پستی*با قالب استاندارد ده رقمی پر شود
  9
 • پست الکترونیک*
  10
 • دسته
  11
 • نام معاونت يا واحد سازماني مورد شكايت*انتخاب این فیلد الزامی است
  12
 • نام واحد/ شخص*در صورت تمایل وارد نمایید
  13
 • شرح شکایت*تا 1000 کاراکتر مجاز می باشید
  14
 • مستندات شکایت*دقت نمایید تنها قادر به بارگذاری فایل های فشرده می باشید آپلود
   15