سرپرست اداره بازرسی

 

سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات:

دکتر مهدی جمشیدی راستانی

مدرک تحصیلی:

دکترای بهداشت حرفه ای

سوابق اجرائی :، انجام طرحهای تحقیقاتی وچاپ مقالات متعدد-ساخت وثبت هفت اختراع

سوابق و تجربیات کاری، اجرایی، مدیریتی و تخصصی در دو بخش بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای

سوابق و تجربیات کاری، اجرایی، مدیریتی و تخصصی غیر بیمه‌ای

رج

شرح

1

دبیر پنجمین همایش کشوری دانشجویان بهداشت حرفه‌ای ایران

2

سر دبیر اولین نشریه دانشجویان بهداشت حرفه‌ای ایران - ره آورد بهداشت حرفه‌ای

3

عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) و دانشجویان استعداد درخشان

4

مدیر گروه رشته ایمنی و بهداشت صنوف (به مدت چهار ترم)

5

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

6

عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) و عضو کمیته استعدادهای درخشان

7

مولف و بنیانگذار رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی و بازرسی ایمنی محیط کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی

8

عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

9

مسئول آزمایشگاه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

10

عضو کمیته اخلاق دانشکده بهداشت شاهرود

11

مسئول پنل بهداشت حرفه ای، داور و همکاری در نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی

     

سوابق و تجربیات کاری، اجرایی، مدیریتی و تخصصی بیمه‌ای

رج

شرح

1

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گروه بهداشت حرفه‌ای

2

مشاور ایمنی و بهداشت بیش از 4 شرکت در صنایع شاهرود

3

مشاور ارشد بهداشت حرفه‌ای وزارت نفت در بخش بهداشت

4

کارشناس صدور مجوز کار و بازرسی سازمان انرژی اتمی ایران- شرکت سوره (UCF)

5

کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت کارخانه سیمان سپاهان

     

آدرس :

شاهرود میدان هفت تیر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود حوزه ریاست دانشگاه  -طبقه سوم

تلفن :

32395054- داخلی 613

مستقیم : 32390426