حقوقی (شرکت ها)

فرم پاسخگویی به شکایات اشخاص حقوقی
 • 0
 • نام شرکت*پر کردن این فیلد الزامی است
  1
 • شماره ثبت*پر کردن این فیلد الزامی است
  2
 • زمینه اصلی فعالیت*پر کردن این فیلد الزامی است
  3
 • نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم*پر کردن این فیلد الزامی است
  4
 • سمت تکمیل کننده فرم در شرکت*
  5
 • کد ملی تکمیل کننده فرم*با قالب استاندارد ده رقمی پر شود
  6
 • تحصیلات تکمیل کننده فرم*
  7
 • شغل تکمیل کننده فرم*
  8
 • آدرس*پر کردن این فیلد الزامی است
  9
 • تلفن همراه**********09
  10
 • تلفن ثابت*
  11
 • کد پستی*با قالب استاندارد ده رقمی پر شود
  12
 • پست الکترونیک*
  13
 • دسته
  14
 • نام معاونت يا واحد سازماني مورد شكايت*انتخاب این فیلد الزامی است
  15
 • نام واحد / شخص*در صورت تمایل وارد نمایید
  16
 • شرح شکایت*تا 1000 کاراکتر مجاز می باشید
  17
 • مستندات شکایت*دقت نمایید تنها قادر به بارگذاری فایل های فشرده می باشید آپلود
   18