برگزاری کمیته ارتقاءسلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم

برگزاری کمیته ارتقاءسلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم

۲۳ آذر ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۹ کد : ۱۰۳۴۸ اسلاید شو اخبار و اطلاعیه ها جلسات
تعداد بازدید:۶۰
برگزاری کمیته ارتقاءسلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم

در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان و کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، جلسه ای به همین منظور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ درمحل دفتر ریاست دانشگاه با حضور اعضاء کمیته برگزار گردید .  دراین جلسه ضمن بررسی دستور کار جلسه ومصوبات جلسه قبل ، برلزوم اجرای مصوبات و برگزاری مستمر جلسه تاکید گردید .

کمیته ارتقاء سلامت اداری  وصیانت از حقوق مردم ماهی یکبار وباشرح وظایف ابلاغی دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی برگزارمی گردد .

 


نظر شما :