حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان

حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۹ کد : ۱۰۹۰۶ اسلاید شو اخبار و اطلاعیه ها جلسات
تعداد بازدید:۱۳۰
حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات درکمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان -استاداری سمنان
حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان

  با عنایت به تاکیدات استاندار محترم در خصوص برگزاری مستمر جلسات کمیته های ذیل ستاد خدمات سفر استان ،کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰ درمحل  استانداری سمنان برگزار گردید . دکتر گرمابی سرپرست ومحمد مهدی صالحیان کارشناس  اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ، دراین جلسه حضور یافتند . وگزارش اقدامات انجام شده ارائه گردید .


( ۱ )

نظر شما :