شرکت زمین آذر شاهوار

سخن مدیر عامل:

هرایده خلاقانه دریک جامعه درصورتیکه مورد توجه وحمایت قرارگیرد موجب ارتقاء کیفیت سطح زندگی در آن جامعه می شود. شرکت زمین آذر شاهوار در راستای ارتقاء دانش خود در حوزه های سلامت روان و زمین شناسی از کلیه امکانات و توانایی های قابل دسترس به مناسب ترین شکل ممکن استفاده خواهد نمود. بدیهی است که آموزش حین کار و ایجاد انگیزه های ادراکی و همچنین سازمانی می تواند در رسیدن به اهداف شرکت در برابری با شرکت های مقتدر دیگر کمک شایانی نماید. شرکت زمین آذر شاهوار کیفیت کار را سرلوحه خود قرار داده است و رضایت مراجعه کنندگان را به عنوان مهمترین رسالت خویش قرار داده و بی شک رضایت مراجعه کنندگان نشان دهنده میزان موفقیت ما خواهد بود.

معرفی شرکت:

شرکت زمین آذر شاهوار با مسئولیت محدود درسال 1398ثبت شده است. باهدف طراحی ومشاوره درخصوص ساختار خواص درمانی سنگهای نیمه قیمتی و قیمتی و تاثیر آنها بر چاکراهای بدن، درحوزه سلامت محور تاسیس گردید. این شرکت درحال حاضر با مرکزرشدوفناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تعامل دارد و آماده همکاری با فعالان و علاقمندان در این زمینه می باشد.

معرفی فعالیت ها:

  • مشاوره و گسترش علم سنگ درمانی
  • برش سنگ های نیمه قیمتی و قیمتی
  • بررسی تاثیر خواص درمانی سنگ ها برروی بیماران دارای مشکلات روحی و روانی
  • تهیه و مطالعه مقاطع میکروسکوپی سنگ ها و شناخت دقیق کانی های سازنده سنگ
  • نحوه استفاده از سنگ ها و کانی ها
  • مشاوره به مراکز روانشناسی، معادن و دانشکده های زمین شناسی

نام ونام خانوادگی: مرضیه شیخی

سمت:  مدیرعامل

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری پترولوژی

پست الکترونیک:Sheikhy_marziyeh@yahoo.com  

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 09117553682  

نام ونام خانوادگی: فرج ا... فردوست

سمت:  رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی اقتصادی

پستالکترونیک: Faraj_fardoost@yahoo.com 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 09125731431

کلید واژه ها: شرکت زمین آذر شاهوار