شرکت پایا محیط نگین آرا با مسئولیت محدود

سخن مدیرعامل:

قرن بیست و یکم قرن فن آوری و تکنولوژی است،‌ جوامعی که در این زمینه پیشرو می باشند قطعاً‌ در مدیریت جهانی نفش کلیدی ایفا خواهند نمود. در عصر اطلاعات و فرا صنعتی باید از فکر بشر به عنوان ثروت ملی و بنیادی در جهت ارتقاء و بهره گیری فنی و اقتصادی استفاده نمود. لذا، با این رویکرد، باید تفکر را منشاء ثروت، ‌تحرک، ‌تحول و پیشرفت یک جامعه دانست. محدودیت های منابع این ضرورت را ایجاب می کند که تفکر علمی و تولید علم سرلوحه کار قرار گیرد تا به حداکثر ارزش افزوده دست یافت. در این راستا،‌ اگر در جامعه ای تفکر علمی اصل پایداری قلمداد شود، قطعاً از منابع موجود می توان به کمک فکر و علم و با اتخاذ راهبردهای کلیدی به توسعه همه جانبه و پایدار نائل آمد. درجهان پرشتاب و تحول آفرین امروز، همه شواهد حکایت از محوری بودن نقش انسان و منابع انسانی در گشایش تگناها، خلق تکنولوژی های پیشرفته و تولید فراورده های علمی گوناگون دارد. در واقع زیربنا و نیروی محرکه هر سازمانی، منبع عظیم انسانی است که با گذشت زمان به ارزش آن افزوده         می شود.

معرفی شرکت:

شرکت پایا محیط نگین آریا با شماره ثبت 4548، فعالیت خود را از مرداد ماه 1398 با هدف طراحی چاپگر سفیدکننده های کاغذ A4 و در راستای حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از سرمایه ملی کشور آغاز نمود.

شرکت پایا محیط نگین آریا سعی دارد همگام با حرکت صنعتی کشور و با وجود تحریم ها و محدودیت های اعمال شده، با توان و قدرت و تفکر در زمینه مدیریت پسماندهای کاغذی گام های موثری بردارد.

معرفی فعالیت ها:

- ارائه کلیه خدمات و اجرا و نگهداری سیستم های حفاظتی، بهداشت و زیست محیطی نظیر تهویه صنعتی

- پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی نظیر کنترل صدا

- بهسازی محیط

- کنترل ناقلین و سم پاشی و طعمه گذاری

- ارائه مشاوره و آموزش در خصوص موضوعات مختلف ایمنی، بهداشت و زیست محیطی

- شرکت در نمایشگاههای مرتبط با موضوعات ایمنی، بهداشت محیط زیست

- استقرار سیستم های مدیریتی و ایزوها

- ارائه کلیه خدمات طراحی، اجرا، بهره برداری، و انتقال و توزیع آب و فاضلاب(شبکه های جمع آوری روان آب سطحی، سیلاب و فاضلاب خانگی. تصفیه خانه فاضلاب

- تولید و فروش برنامه های نرم افزار های تخصصی

مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

آقای عرفان اسلامی سمت مدیرعامل به شماره ملی 4580233875 و به سمت رئیس هیئت مدیره  eslamierfan73@gmail.com   شماره تماس: 09214770265

آقای سید کمال قدیری سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4284410773

کلید واژه ها: شرکت پایا محیط نگین آرا با مسئولیت محدود