شرکت ویرا بارمان شاهرود

شرکت ویرا بارمان شاهرود بامسئولیت محدود درسال ۱۴۰۰ با ایده محوری "پماد کاهنده خارش و التهاب محل گزش" با تحقیق و تولید داروهای گیاهی تاسیس گردید. این شرکت درحال حاضر با ارائه یک اختراع با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تعامل دارد و آماده همکاری با تولیدکنندگان و مبتکران کشور می باشد.

نام و نام خانوادگی: مریم ملکان

سمت:  مدیرعامل

مدرک تحصیلی: دانشجو تربیت معلم

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: ۰۹۱۱۷۵۵۱۰۰۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی: حسین ملکان

سمت:  رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دانشجو ارشد ژنتیک بالینی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: ۰۹۱۰۷۶۰۷۷۴۵  

 

 

کلید واژه ها: شرکت ویرا بارمان شاهرود