شرکت مهندسی بازرگانی کیهان پارس البرز

شرکت مهندسی بازرگانی کیهان پارس البرز با مسئولیت محدود درسال 1400 با ایده محوری "تولید عسل با آنتی اکسیدان بالا" در مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مستقر و آماده همکاری با تولیدکنندگان و مبتکران کشور می باشد

نام و نام خانوادگی: محمد کیهانی

سمت:  مدیرعامل

مدرک تحصیلی: لیسانس اقتصاد

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 09124735421 

نام و نام خانوادگی: علی کیهانی

سمت:  رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکترای عمران

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 09123731837  

کلید واژه ها: کیهان پارس البرز