قرآن

تعداد بازدید:۱۱۶۵

قرآن را بخوانید و خواندن آن مفید است 

عمل کردن به آن مهمتر است

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۸