قرائت

تعداد بازدید:۱۳۵۹

4-قرائت روزانه قرآن کریم : دانشگاهیان عزیز می توانند با قرائت روزانه قرآن و اطلاع تعداد صفحات قرائت شده به دبیر خانه طرح اطلاع دهند.به کسانی که بیشترین صفحه از قرآن را قرائت کرده اند به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۸