تفسیر

تعداد بازدید:۱۷۹۵

 

 

 

2-تفسیر و مفاهیم

سوره ملک از جز29 قرآن کریم  برگرفته از تفسیر مهر قرآنی استاد رضایی اصفهانی که در سایت بارگزاری شده است.

 

 

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۸