مسابقه حفظ جز‍ء ۲۹

تعداد بازدید:۷۴۸۶

 

1-حفظ: 

 مخاطبین با حفظ جز29 قرآن کریم می توانند در امتحان پایان طرح که در نیمه دوم اردیبهشت99 برگزار خواهد شد شرکت نمایند.در ضمن برای سهولت ،شیوه نامه حفظ در سایت بارگزاری شده است.وقرائت سه بار تکرار استاد پرهیزگار بار گذاری شده است.

 

​​​​​​

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۸