• ۰۳:۵۱ - جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶
دومین فراخوان کمک به دوره های پسا دکتری
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

دومین فراخوان کمک به دوره های پسا دکتری

دومین فراخوان سال جاری جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر / دوره به عمل آورد.
اولین پژوهشگران برجسته مرکز تحقیقات دانشجویی
اولین پژوهشگران برجسته مرکز تحقیقات دانشجویی

اولین پژوهشگران برجسته مرکز تحقیقات دانشجویی

برای اولین بار دانشجویان موسی ابوالحسنی و نگین افتخاری با کسب امتیاز لازم بعنوان پژوهشگر برجسته مرکز استعداد درخشان معرفی شدند. با توجه به مستندات ارسالی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت و بررسی در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی آقای موسی ابوالحسنی و خانم نگین افتخاری دانشجویان رشته پرستاری بر طبق بند "ک" ماده ۲ آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان، بعنوان پژوهشگر برجسته شناخته شدند.
فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در پرتو عنایات الهی به منظور تجلیل و تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی دی ماه ۱۳۹۶ در دو قسمت برگزار می‌گردد: