پرسشنامه ها و فرم ها

قابل توجه پژوهشگران گرامی؛

خواهشمند است در کلیه فایلهای پرسشنامه از فونت B-Nazanin با اندازه ۱۲ استفاده فرمایید و حتما فرمهای پر شده ای که در سامانه اطلاعات تحقیقاتی ثبت می فرمایید، شبیه فرمهای PDF‌ قابل دانلود از جدول زیر باشند.

۱ ۲ نوع پرسشنامه عنوان جلسه ای طرح در آن تصویب می شود.
فرم پروپوزال کیفی -
پرسشنامه طرحهای پژوهشی جلسه شورای پژوهشی
پرسشنامه طرح HSR جلسه شورای HSR
پرسشنامه طرح دانشجویی جلسه شورای کمیته تحقیقات دانشجویی
پرسشنامه طرحهای مرکزتحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت جلسه شورای مرکزتحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
پیوست ۱ معرفی نماینده -
  راهنمای تهیه پروتکل مطالعات کارآزمایی بالینی  
پروپوزال مطالعه کارآزمایی بالینی -
چک لیست مدارک لازم برای بررسی طرح در شورای اخلاق -

 

فرم ها

فرم درخواست شرکت در همایشهای خارج از کشور

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

فرم حقوق معنوی طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه
فرم رضایت آگاهانه ویژه مطالعات گزارش موردی
الگوی تهیه ییوست ترجمان دانش