بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۷ کد : ۱۰۹۴۰ اسلاید شو اخبار و اطلاعیه ها بازدیدها
تعداد بازدید:۱۶۲
بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)
بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

درراستای بررسی وارزیابی اجرای شاخص های تبصره ماده ۱۵ صیانت از حقوق شهروندی دکترگرمابی سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ومحمد مهدی صالحیان کارشناس اداره با حضور در بیمارستان های بهار،امام حسین (ع) ،مرکز جامع خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما )  و  معاونت بهداشتی  دانشگاه ،  ۱۶ و۱۸ بهمن ماه سال جاری بازدید کردند .

دکتر بهزادگرمابی ضمن  بازدید از مراکز فوق وبررسی شاخص های مربوطه  به اهمیت صیانت از حقوق شهروندی اشاره و همچنین برلزوم اجرای دقیق شاخص های مذکور وتهیه مستندات مرتبط جهت ارزیابی نهایی تاکید نمود .

 


( ۱ )

نظر شما :