مصاحبه جذب نیروی ماما به صورت قرارداد برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی

مصاحبه جذب نیروی ماما به صورت قرارداد برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی -مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش بخش بیارجمند

۰۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۵ کد : ۱۳۱۷۸ اسلاید شو اخبار و اطلاعیه ها آزمون ها
تعداد بازدید:۶۹

مصاحبه جذب نیروی ماما( به صورت قرارداد برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی) جهت فعالیت درمراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش بخش بیارجمند ،درمورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ درمحل دفتر معاونت بهداشتی دانشگاه وبا حضورنماینده اداره بازرسی ،حراست ،معاونت توسعه ،گزینش ومدیران ومعاونین معاونت بهداشتی برگزار گردید . نماینده اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات برحسن اجرای مصاحبه ورعایت قوانین مربوطه  نظارت مستمرداشتند .


نظر شما :