اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-نظارت بر برگزاری آزمون ها

نظارت بر برگزاری آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپز

۱۵ آبان ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۴ کد : ۹۹۳۴ اسلاید شو اخبار و اطلاعیه ها آزمون ها
تعداد بازدید:۹۷
آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپزشرکت نوین ذائقه هیرکاندر ازتاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ برگزار گردید وکارشناسان اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات برحسن اجرای آزمون نظارت مستمر داشتند.
نظارت بر برگزاری آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپز

نظر شما :