لاین تحقیقاتی اعضای مرکز

1- خانم دکتر مرجان قنبریان 

                     -  مکان یابی و طراحی با استفاده از نرم افزار GIS

                     -  تصفیه آب و فاضلاب با رویکرد استفاده از فن آوری های نوین

                     -  مدل سازی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی

                    - سنجش و کنترل کیفیت هوای داخل(Indoor) و خارج(outdoor)

2- آقای دکتر محمد حسین ابراهیمی

- سلامت شغلی رانندگان حرفه ای و تصادفات

- سلامت شغلی مشاغل و سندرم متابولیک

- سلامت شغلی مشاغل و پرفشاری خون

3- آقای دکتر الله بخش جاوید

                      -  مدل سازی انتشار آلاینده ها

                      -  ارزیابی ریسک آلاینده ها

                      -  انتقال و توزیع آب

4- آقای دکتر علی اکبر رودباری

                       -  تهیه طرحهای جامع مدیریت پسماند

- امکان سنجی فنی و اقتصادی راه اندازی واحدهای پردازش و بازیافت پسماند         

                       -  مکان یابی و طراحی محل های دفن بهداشتی پسماند

5- آقای دکتر سید کمال غدیری

- تصفیه آب و فاضلاب با رویکرد استفاده از فن آوری های نو

- حذف آلاینده های محیط زیستی

- ارتقاء، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شهری

6- آقای دکتر عبداله برخورداری

                      -  توسعه و استفاده از روش­ های ریز استخراج جهت تعیین مقدار آلاینده ­های شیمیایی در محیط کار

                     -  ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شیمیایی

7- آقای دکتر وحید غریبی

                    -   ایمنی کار

                    -  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 

                     ارزیابی خطای انسانی

8- آقای دکتر منصور سرافراز

                    -  تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب

                    -  ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیرسرطانزایی آلاینده ­های محیطی

9- آقای دکتر مهدی جمشیدی راستانی

                    -  کاربرد تصمیم­ گیری چند معیاره در ایمنی و بهداشت حرفه ­ای

                    -  بکارگیری تحلیل عاملی و smart pls در ابزارسازی ایمنی و بهداشت حرفه­ ای

                   -  ارزیابی مواجهه و کنترل آلاینده با آلاینده­ های مخاطره ­آمیز محیط کار

                    -  ارزیابی و طراحی روشنایی طبیعی و مصنوعی 

                   -  ارزیابی و اصلاح وضعیت ارگونومیک ایستگاه­ های کار

                    -   ارزیابی و طراحی سیستم­ های تهویه صنعتی 

10- خانم دکتر زهرا ترک شوند

                    -  ارزیابی خطر سرطانزایی و غیرسرطانزایی آلاینده ­­های زیست‌ محیطی

                    -  پایش آلاینده ­های زیست محیطی

                   -  فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

              

کلید واژه ها: سلامت شغلی