معرفی مرکز

بی شک یکی از مهمترین عوامل موثر در کیفیت زندگی برخورداری از محیطی سالم از هر لحاظ می باشد. یکی از جنبه های مهم ازین منظر سلامت محیط زندگی و سلامت محیط کاری می باشد.  هر تغییر نامتعادل در محیط زیست و محیط کار، تاثیر چشمگیری بر سلامت انسانها داشته و باعث ایجاد بیماریهای حاد و یا مزمن و تغییرات ژنتیکی در انسانها می شود. در دهه های اخیر همراه با تغییر شیوه و سبک زندگی و پیشرفت صنایع و پیشی گرفتن کشورها در صنعتی شدن با توسعه ناپایدار و نامتوازن در تمامی بخش ها همراه بوده که باعث مصرف بی رویه منابع آب، افزایش تولید زائدات شهری و صنعتی، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین، انتشار ریزگردها و طوفانهای گرد و غبار شده که موجب بحرانهای زیست محیطی متعددی گردیده است. ادامه این روند می تواند اثرات وسیع بهداشتی، زیست محیطی، اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی را در کشور در پی داشته و زندگی موجودات ساکن کره خاکی را در معرض خطر جدی قرار دهد. از طرفی دیگر، توسعه صنعتی جهان برای پاسخگویی به نیاز رو به فزونی جوامع بشری منجر به ایجاد چالش جدیدی بنام حفظ سلامت نیروی کار شده است بطوری که ارزیابی، تعیین و کنترل عوامل زیان آور محیط کار، اصل اساسی در اعطای مجوزهای بهره برداری و فروش محصولات صنعتی شده است. نیروی انسانی، رکن مهم توسعه اقتصادی و ارتقاء شاخص های بهره وری است و تولید داده های به روز و قابل اتکاء در این حوزه از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است. مرکز تحقیقات سلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بهره مندی از متخصصین دو حوزه بهداشت محیط و حرفه ای و با تکیه بر دانش روز و جامع نگری این امکان را خواهد داشت تا به نیازهای کشور در زمینه ارزیابی، تعیین و حفظ سلامت انسانها در جامعه و محیط کار پاسخ دهد. این مرکز با طراحی و اجرای پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه تاثیر عوامل محیطی و شغلی بر سلامت سعی دارد شواهد علمی معتبر به منظور اجرای برنامه های مداخله ای در جهت حل مسائل و مشکلات سلامت در سطح منطقه ای و ملی تولید نماید تا مورد استفاده برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد. مرکز تحقیقات سلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از طریق پایش آلاینده های زیست محیطی و شغلی، شناخت ارتباط بین سلامت و گسترش بار بیماریهای ناشی از عوامل و آلاینده های زیست محیطی و شغلی، توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ارائه برنامه های اجرایی و عملی در تحقق محیطی سالم برای زندگی سالم و شاداب مردم منطقه و کشور نقش ایفا خواهد نمود.

چشم انداز

دورنمای اصلی مرکز، دستیابی به آرزوی "انسان سالم با محیط زیست سالم در جهت تحقق توسعه پایدار" برای مردم کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران و در راستای یک هدف جهانی می باشد.

مأموریت مرکز

این مرکز به منظور حفاظت و ارتقاء سلامت مردم مأموریت های ذیل را بر عهده دارد:

۱- شناخت مخاطرات سلامت ناشی از رخدادهای طبیعی و عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیطی

۲- شناخت و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

۳- تحقیق و پژوهش در زمینه بررسی پیامدهای ناشی از تغییرات و آلودگیهای زیست محیطی و شغلی بر سلامت (سرطانها، بیماریهای قلبی و عروقی، تنفسی و غیره)

۴-  ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت محیطی و شغلی

۵-  همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی و اجرایی مرتبط در داخل کشور و سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

۶-  ارائه شواهد و مستندات و راهکار در خصوص ارتقاء شاخصهای سلامت محیطی (بهداشت آب، بهداشت هوا، بهداشت مواد غذایی و بار بیماریهای ناشی از محیط) و شغلی (عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی) برای دست اندرکاران و سیاست گذاران

۷- ارتقاء سطح دانش و توانمندیهای بهداشت محیطی و شغلی جامعه در مسیر توسعه پایدار

۸-  ارائه خدمات علمی، مشاوره ای و فنی در زمینه حفاظت از سلامت محیط و کار

۹-  تعریف و اجرای دوره های آموزشی و پژوهشی بلند مدت و کوتاه مدت در سطح ملی و بین المللی در زمینه سلامت محیط و کار

کلید واژه ها: مأموریت مرکز چشم انداز معرفی مرکز