فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)

۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۵ کد : ۷۴۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۱
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با هدف ارتقا پژوهش های مرتبط با موضوعات فعالیت موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی ( IIASA ، یاسا) و افزایش مشارکت های پژوهشگران ایرانی در ارتباط با فعالیت های این موسسه، فراخوان ویژه ای را با محوریت حل چالش های بومی، ملی و منطقه ای برگزار کرده است .
فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)


حیطه های اولویت فراخوان شامل:
* انرژی
* تغییرات اقلیم
* منابع آب و امنیت غذایی
* آلودگی هوا و محیط زیست
* مدل سازی و تحلیل سیستمها
فراخوان تا تاریخ 3۰ آبان ماه در سایت صندوق ( http://insf.org/fa/news/209 ) در دسترس می باشد.

کلید واژه ها: فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور INSF


نظر شما :