مطالب مرتبط با کلید واژه

فراخوان


فرخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طرح¬ها و ایده¬ها

    ویژه شرکت ها و واحد های فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان با هدف حمایت از تولید و رونق اقتصادی در نظر دارد از طرح ها و ایده­های نوآورانه در قالب مشارکت و ...


فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)

فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با هدف ارتقا پژوهش های مرتبط با موضوعات فعالیت موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی ( IIASA ، یاسا) و افزایش مشارکت های پژوهشگران ایرانی در ارتباط با فعالیت های این موسسه، فراخوان ویژه ای را با محوریت حل چالش های بومی، ملی و منطقه ای برگزار کرده است .

ادامه مطلب

فراخوان دعوت به همکاری

مرکزرشد فناوی سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد، از شتاب دهنده های علاقمند جهت همکاری واستقراردر این مرکز، با توجه به ماده ۹ اساسنامه مراکزرشد علوم پزشکی دعوت به همکاری نماید.

ادامه مطلب