مشاوره

تعداد بازدید:۸۵۰

مشاوره


مرکز رشد با برخورداری ازکادر مجربی از مشاورین در زمینه های علمی، اقتصادی و حقوقی، آمادگی دارد با ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز واحدهای فناور در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن  وهمچنین  حمایت از حق مالکیت فکری واحدهای مستقر در این مرکز تسهیل نماید.

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۳۹۹