مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت پایا محیط نگین آرا با مسئولیت محدود


شرکت پایا محیط نگین آریا

سخن مدیرعامل: قرن بیست و یکم قرن فن آوری و تکنولوژی است،‌ جوامعی که در این زمینه پیشرو می باشند قطعاً‌ در مدیریت جهانی نفش کلیدی ایفا خواهند نمود. در عصر اطلاعات و فرا صنعتی باید از فکر بشر به عنوان ...